Guidelines to classification of environmental elements and organisms

Author: 
Gruiz Katalin

Az "Alapismeretek" matrix sorai környezettudományos információt adnak az oszlopokba rendezett élőlényekkel és környezeti elemekkel kapcsolatban.

A "Fajtái" sor a teljesség igényével készülő tudományos áttekintést takar. A vegyi anyagoknál például nem a szokásos kémiai tankönyvekben alkalmazott csoportosítást alkalmazzuk, hanem a kémiai tulajdonságokat ötvözzük a környezet szempontjaival, a környezetszennyezésben játszott szereppel, a káros hatásokkal vagy más gyakorlati szempontokkal. Ebben a csoportosításban például a peszticidek (növényvédőszerek), melyek kémiai szempontból a legkülönfélébb vegyületcsoportokba tartoznak, egyetlen csoportot alkotnak.